กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เทคโนโลยีการแปรรูปข่าเหลือง

พิมพ์ PDF

เทคโนโลยีการแปรรูปข่าเหลือง     ข่าเหลือง มีชื่ออื่นๆ ว่า  ข่า ข่าหยวก  ข่าหลวง (ภาคเหนือ) ผิวนอกมีสีเหลืองถึงเขียวแกมเหลือง เนื้อในมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลือง  เป็นไม้ลมลุกที่มีการปลูกในอำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข่าเหลือง ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำข่าเหลืองกึ่งสำเร็จรูป น้ำข่าเหลืองพร้อมดื่ม น้ำข่าเหลืองหวานเข้มข้น ข่าเหลืองอบแห้ง  ข่าเหลืองเชื่อม ข่าเหลืองแช่อิ่ม ข่าเหลืองสี่รส (หยี) ข่าเหลืองดองสามรส ข่าเหลองในน้ำเกลือบรรจุขวดแก้ว สามรส ข่าเหลืองในน้ำเกลือบรรจุขวดแก้ว

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณดี มหรรณพกุล
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศพท์ : 0 2201 7420,7415
โทรสาร  : 0 2201 7102
E-mail  : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป